Kolekcijas

Baznīcu grāmatas

Dažādu konfesiju draudžu reģistri - dzimušie un kristītie, laulātie, mirušie (līdz 1914.g.).

Dvēseļu revīzijas

Tautas skaitīšanas dati Vidzemē un Kurzemē Krievijas impērijas laikā 18.-19.gs.

Mājas grāmatas

Rīgas pilsētas mājas grāmatas (19.gs. beigas līdz 1918.g.).

Rīgas politehniskais institūts

Pasniedzēju un studentu lietas, saraksti un diplomi

Tautas skaitīšana

Viskrievijas tautas skaitīšanas dokumenti (1897.g.)

Atmiņu stāsti

Cilvēku video atmiņas

Latvijas iedzīvotāju pases

Latvijas iedzīvotāju pasu kolekcija (1918-1940)

Latvijas Universitātes studenti

Latvijas Universitātes studentu datubāze (1919–1944)

Deportētie Latvijas iedzīvotāji

Personu saraksts, kurus deportēja PSRS okupācijas režīms (1941-1953)