Piekļūstamības paziņojums

Latvijas Nacionālais arhīvs saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz tīmekļvietni – https://raduraksti.arhivi.lv/

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Latvijas Nacionālā arhīva uzturētā tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445:

  • Arhīva dokumentu digitālo kopiju Kolekciju attēliem trūkst alternatīvie teksti, līdz ar to cilvēki, kuri izmanto ekrāna lasīšanas ierīces, nevar piekļūt informācijai. Netiek izpildīts MK noteikumu 22.4. punktā minētais princips par robustuma ievērošanu. Jaunajā tīmekļvietņu platformā esošajām iestāžu lapām visiem attēliem kā obligāta prasība tiek izpildīta alternatīvo tekstu pievienošana;
  • Arhīva dokumentu digitālās kopijas ir skanētas PDF vacākā versijā un satur sliktas kvalitātes testus, tai skaitā rokrakstu, tāpēc lasīšanas ierīces nevar piekļūt informācijai. Pieļaujama saskaņā ar noteikumu Nr. 445 23.1.2. punktu - ierobežotas piekļūstamības kultūras mantojuma kolekciju priekšmetu reprodukcijām, ja piekļūstamības prasības nav savienojamas ar attiecīgā priekšmeta saglabāšanu vai reprodukcijas autentiskumu vai nav pieejami automatizēti un izmaksu ziņā lietderīgi risinājumi, ar kuriem viegli iegūt tekstu no manuskriptiem vai citiem mantojuma kolekciju priekšmetiem un pārveidot saturā, kas atbilst piekļūstamības prasībām;
  • Saziņas e-pasta hipersaites kontrasts ir ļoti zems;
  • Pievienotajiem video nav subtitri;
  • Lapu nosaukumos Saglabājies tehniskais lapu nosaukums.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments:

Piekļūstamības izvērtēšanas protokols nr. LV_LNA_1.4.37./3 (22.12.2021)

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, lūdzam sazināties ar LNA – LNA@arhivi.gov.lv

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums.

E-adrese: _DEFAULT@90009476367
E-pasts: LNA@arhivi.gov.lv
Tālrunis: +37120043706
Adrese: Šķūņu ielā 11, Rīgā, LV-1050

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīgs ir [atbildīgais departaments iestādē].

E-adrese: _DEFAULT@90009476367
E-pasts: LNA@arhivi.gov.lv
Tālrunis: +37120043706

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam.

Adrese: Baznīcas iela 25, Rīga, LV-1010
Tālrunis: +37167686768
E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv
https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 22.12.2021. Atkārtoti nav pārskatīts.

Šo paziņojumu apstiprināja: Māra Sprūdža, Latvijas Nacionālā arhīva direktore.