Priekules-Asītes (Preekuln, Assieten-) privātmuiža