Vecpils privātā mācītājmuiža (Altenburg, Privat-Pastorat)