Dobeles latviešu draudzes ķesterāts (Doblen, Lettisches Küsterat)