Grobiņas kroņa apakšmežniecības vidme (Grobin, Krons-Unterforstei-Widme)