Jelgavas kroņa mežniecības vidme (Mitau, Krons-Forstei-Widme)