Kuldīgas latviešu draudzes kroņa mācītājmuižas vidme (Goldingen, Lettische-Krons-Pastorats-Widme)