Lipaiķu (Lippaiken) kroņa mācītājmuižas vidmes 1811., 1828., 1850. un 1858. g. revīzijas un to papildinājumi (412.lieta) *

Kuldīgas draudzes Lipaiķu kroņa mācītājmuižas kalpotājam Ernstam Dortsonam 1806. gadā izsniegtā apliecība par rekrūšu un galvas nodokļa nomaksu. Lipaiķu (Lippaiken) kroņa mācītājmuižas vidmes 1811., 1828., 1850. un 1858. gada revīzijas saraksti un to papildinājumi (412.lieta)

Attēli pieejami tikai reģistrētiem lietotājiem. Lūdzu, pieslēdzieties vai reģistrējieties.