Uguņciema (Uggenzeem) muižas 1797. g. revīzija (838.lieta) *

Sabiles (Zabeln) [miestā] 1797. gadā uzskaitīto [brīvo] personu saraksts. Sabiles draudzē [1797.] gadā uzskaitīto pilsoņu – galvasnaudas nodokļa maksātāju, no nodokļiem atbrīvoto personu un strādnieku – nodokļu maksātāju saraksti. Sabiles draudzes Valgales kroņa muižas (Walgahlen) 1797. gada revīzijas saraksts. Talsu draudzes Uguņciema (Uggenzeem) kroņa muižas, Valdgales (Waldegahlen mit Noden und Meegusen) privātmuižas un tās pusmuižu un Vandzenes (Wandsen) privātmuižas 1797. gada revīzijas saraksti (838.lieta)

Attēli pieejami tikai reģistrētiem lietotājiem. Lūdzu, pieslēdzieties vai reģistrējieties.