Bramberģes muižas (Brambergshof) 1815. un 1816. g. dižciltīgie un no nodokļiem atbrīvotie (814. lieta) *

Bauskas draudzes Codes (Zohden) privātmuižā 1802. gadā uzskaitīto brīvo zemkopju saraksts un 1815.gadā uzskaitīto dižciltīgo un no nodokļiem atbrīvoto personu saraksts. Pilsmuižas (Amt Bauske) kroņa muižā 1806. gadā uzskaitīto brīvo zemkopju saraksts. Bauskas apriņķa Ceraukstes (Zerrauxt) kroņa muižas 1811. gada revīzijas saraksts un tā papildinājumi. Hān-Mēmeles (Hahns-Memelhof), Rundāles (Ruhenthal), Iecavas (Eckau), Lambartes (Lambertshof), Bruknas (Brucken), Jaunlīves (Dünhof), Krusas (Krussen), Grāvendāles (Grafenthal) un Skaistkalnes (Schoenberg) privātmuižā 1815. un 1816. gadā uzskaitīto dižciltīgo un no nodokļiem atbrīvoto personu saraksti. Bārbeles (Barbern), Jaunāmuižā un Neifeldes (Neuhof und Neufeld) muižā, Mazmēmeles (Krons-Memelhof), Grienvaldes (Grünwald), Lielfridriķes (Groß-Friedrichshof), Režu kroņa muižā pie Vecmuižas (Reschenhof bei Neugut), Esenes (Essen) un Stelpes (Stelpenhof), Bramberģes (Brambergshof), Ciemaldu (Zeemalden), Tomes (Thomsdorf), Baldones (Baldohn), Trapes (Breeden), Nīzeres (Neusorgen) un Lielfridriķes (Groß-Friedrichshof) kroņa muižā 1815. un 1816. gadā uzskaitīto dižciltīgo un no nodokļiem atbrīvoto personu saraksti. Mežotnes (Mesohten), Skaistkalnes (Schönberg), Iecavas (Eckau) un Vecmuižas (Neugut) mācītājmuižā, Baldones (Baldohn) mācītājmuižas vidmē, Bārbeles (Barbern) kroņa mācītājmuižā un ķesterātā, Baldones un Vecmuižas ķesterātā 1815. un 1816. gadā uzskaitīto dižciltīgo un no nodokļiem atbrīvoto personu saraksti. Emburgas (Annenburg), Vecmuižas, Baldones, Bauskas (Bausk) kroņa mežniecībā un Baldones sēravota [dziednīcā] 1815. un 1816. gadā uzskaitīto dižciltīgo un no nodokļiem atbrīvoto personu saraksti. Vecmuižas pagasta iedzīvotāju saraksts ar ziņām par laiku no 1858.–1911. gadam (814.lieta)

Attēli pieejami tikai reģistrētiem lietotājiem. Lūdzu, pieslēdzieties vai reģistrējieties.